Iordache Gabriel - Lista de schimb pentru monedeAustria

Republica (1971-1980)

KM#2878
Comentariu : 1 buc

KM#2878
Comentariu : stare foarte buna 5 buc

KM#2878
Comentariu : 3 buc

KM#2878
Comentariu : 1 buc

KM#2886
Comentariu : 1 buc

Republica (1981-1990)

KM#2886
Comentariu : 2 buc

KM#2878
Comentariu : 1 buc

KM#2886
Comentariu : 1 buc

KM#2886
Comentariu : 1 buc

KM#2878
Comentariu : 2 buc

KM#2878
Comentariu : 1 buc

Republica - Schilling (1991-2001)

KM#2886
Comentariu : 1 buc

KM#2878
Comentariu : 1buc V

Euro (1999-2009)

KM#3085
Comentariu : 1 buc

KM#3083
Comentariu : 1 buc

KM#3084
Comentariu : 1 BUC

KM#3082
Comentariu : 1 buc

KM#3082
Comentariu : 1 buc

Euro (2010-2019)

KM#3084
Comentariu : 1 buc

KM#3139
Comentariu : 2 buc

KM#3083
Comentariu : 1 buc

Descarcă aplicațiile noastre