75 Lei - Hucho Hucho


75 Lei - Hucho Hucho
Adăugată de Curcudel Marius
Valoarea nominală 75 Lei
Cod de catalog (Michel) 4898
Tiraj 500.000
Data emisiunii 30/06/1993
Prețuri de catalog Prețurile de catalog nu au fost setate

eBay


Comunitate

Cine o vrea:
Radu Florin Ovidiu-Daniel