3 Kopeks - Avion IAK42


3 Kopeks -  Avion IAK42
Adăugată de Mr. Remus V.
Valoarea nominală 3 copeici
Cod de catalog (Michel) 4844
Tiraj 6.300.000
Prețuri de catalog Prețurile de catalog nu au fost setate


Comunitate

Cine o vrea:
Radu Florin