A 50-a aniversare a partidului comunist roman


A 50-a aniversare a partidului comunist roman A 50-a aniversare a partidului comunist roman
Adăugată de Mr. Popescu Olimpiu , cu imaginile actualizate de Alain Martineau
Descriere spate : A 50-a aniversare a partidului comunist roman - 8 mai 1971
Material -Nu stiu-
Prețuri de catalog Prețurile de catalog nu au fost setate

eBay


Comunitate

Cine o vrea:
Radu Florin Ovidiu-Daniel