Gloria Maternă clasa a III-a


Gloria Maternă clasa a III-a Gloria Maternă clasa a III-a Gloria Maternă clasa a III-a
Adăugată de Dragoș Rădulescu
Descriere generală : Ordinul "Gloria Materna" clasa a III a, varianta R.S.R., ordin acordat mamelor ce au născut și crescut 7 copii
Material Bronz
Prețuri de catalog Prețurile de catalog nu au fost setate

eBay
Disclosure: We may earn a commission from eBay if you make a purchase through the links below, at no extra cost to you. Thank you for supporting our work!

Comunitate

Cine o vrea:
Radu Florin Ovidiu-Daniel