Flori (6)


Flori (6) Flori (6)
Adăugată de Clau Salk
Valoarea nominală 50.000 lei
Tiraj 400000
Data emisiunii 06.2001
Data expirării 06.2003
Prețuri de catalog Prețurile de catalog nu au fost setate

eBay