Gesammelte Werte


Gesammelte Werte Gesammelte Werte
Adăugată de modestcol
Valoarea nominală 12 DM (Deutsche Mark)
Tiraj 6.000.000
Data emisiunii 1996
Înălțime 86.00 mm
Lățime 54.00 mm
Prețuri de catalog Prețurile de catalog nu au fost setate

eBay