100 Lei 2005/2017


100 Lei 2005/2017 100 Lei 2005/2017 100 Lei 2005/2017
Adăugată de vladone
Descriere generală Data punerii în circulaţie: 1 iulie 2005
Descriere față Portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale (1852-1912);
O violetă (Viola sororia);
Două măşti de teatru stilizate;
Stema României;
Denumirea băncii centrale emitente;
Medalion cu sigla BNR;
Valoarea nominală în cifre şi litere;
Semnăturile guvernatorului şi casierului central;
Data punerii în circulaţie.
Descriere spate Vechea clădire a Teatrului Național din București;
Statuia dramaturgului I.L. Caragiale;
Valoarea nominală în cifre şi litere;
Denumirea băncii centrale emitente;
Sigla BNR în colţurile din dreapta-sus şi stânga-jos;
Textul Falsificarea acestor bilete se pedepseşte conform legilor;
Seria şi numărul bancnotei - cu negru, în stânga, pe verticală; cu roşu şi caractere de înălţime crescătoare, în dreapta, pe orizontală.
Cod de catalog P#121h
Înălțime 82.00 mm
Lățime 147.00 mm
Material Polimer
Tipărită de REGIA AUTONOMĂ IMPRIMERIA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI (România)
Prețuri de catalog UNC $48.00  

eBay
Disclosure: We may earn a commission from eBay if you make a purchase through the links below, at no extra cost to you. Thank you for supporting our work!

Comunitate

Cine o vrea:
Ovidiu-Daniel Alexandru Cociuba

Cine o are pentru schimb:
boom43 Anca Gabi