50 Reichsmark 1933 (30. III.) - X (serie cu 7 cifre)


50 Reichsmark 1933 (30. III.) - X (serie cu 7 cifre) 50 Reichsmark 1933 (30. III.) - X (serie cu 7 cifre) 50 Reichsmark 1933 (30. III.) - X (serie cu 7 cifre)
Adăugată de Corfa Gabriel
Cod de catalog P#182a
Material Hartie
Prețuri de catalog Prețurile de catalog nu au fost setate

eBay

Comunitate

Cine o vrea:
Ovidiu-Daniel