37 Cents2002


37 Cents2002 37 Cents2002
Adăugată de modestcol
Valoarea nominală 37 centi
Cod de catalog (Michel) 3594 I BA
Tiraj 300.000.000
Data emisiunii 07/06/2002
Înălțime 22.00 mm
Lățime 25.00 mm
Prețuri de catalog Prețurile de catalog nu au fost setate

eBay